Bine ai venit,
Romana (RO) / RON
Limba:
Moneda:
Ok
Categorii
Publica anunt Servicii Magazine Asociatii de vanatoare Poligoane de tir Cursuri arme

Termeni si Conditii


Reguli

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

1.1 NARMAO este o marcă deținută de NAO FUTURE TECHNOLOGIES SRL.

1.2 Marca NARMAO este un site web.

1.3 Utilizarea site-urilor NARMAO (inclusiv vizitarea, înregistrarea, utilizarea serviciilor oferite de NAO FUTURE TECHNOLOGIES SRL prin intermediul site-urilor NARMAO) implică acceptarea deplină și necondiționată a Termenilor și Condițiilor stabilite mai jos.

1.4 Utilizarea site-urilor NARMAO și a serviciilor oferite de acestea sunt rezervate numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

1.5 NAO FUTURE TECHNOLOGIES SRL își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza unilateral Termenii și Condițiile în orice moment, fără o notificare prealabilă către persoanele care utilizează acest site.

1.6 Acești termeni și condiții („Termeni și Condiții”) constituie acordul legal între dumneavoastra și NAO FUTURE TECHNOLOGIES SRL Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții pentru utilizarea în orice mod a site-urilor web NARMAO („Pagini”). Accesarea și vizitarea paginilor, înregistrarea unui cont pe pagini și / sau utilizarea serviciilor de publicare a anunțurilor pe paginile de anunțuri pentru vânzarea diferitelor produse și articole de interes pentru vizitatorii acestor pagini („Serviciile”) înseamnă acceptarea deplină și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

2. Scopul urmărit

2.1 Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a site-urilor NARMAO, precum și termenii și condițiile aplicabile serviciilor oferite de NAO FUTURE TECHNOLOGIES SRL prin intermediul site-urilor NARMAO către persoane și / sau persoane juridice pentru publicare pe site-uri de reclame pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii.

2.2 Paginile NARMAOconțin link-uri sau referințe la alte site-uri / pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții specifice de utilizare, deoarece acestea sunt specificate pe site-urile / paginile respective, NARMAO nefiind responsabilă și ne asumându-și nicio obligație pentru conținutul acestor site-uri și / sau orice alte linkuri sau referințe din acestea. Includerea de link-uri sau referințe în paginile NARMAO se face, de obicei, pentru ajutorul său sau în interesul utilizatorului și, în alte cazuri, în scopuri publicitare. Deoarece NARMAO nu poate garanta / controla actualitatea / acuratețea informațiilor prezente pe site-urile terților, la care se face trimitere pe paginile NARMAO, utilizatorul accesează respectivele site-uri și / sau își folosește produsele / serviciile exclusiv pe propriul risc și responsabilitate.

2.3 Întregul conținut al paginilor NARMAO, inclusiv, dar nu limitat la texte, imagini, grafică, programe, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea NAO FUTURE TECHNOLOGIES SRL și / sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legile drepturilor de autor și legile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt supuse drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor Paginilor NARMAO, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și / sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuției totale sau parțiale sau în orice alt scop, sub orice formă, fără acordul prealabil scris al Furnizorului este strict interzisă și se pedepsește conform legislației aplicabile.

3. Definiții - Termenii folosiți în acest act vor avea următorul sens:

Termenii folosiți în acest act vor avea următorul sens:

3.1 NARMAO este echivalent cu narmao.

3.2 Pagini NARMAO - site-ul web narmao.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestora. Site-urile și / sau paginile web sau alte componente ale acestora aparținând unor terțe părți și care sunt accesate de Utilizatori ca urmare a linkurilor sau referințelor disponibile pe site-urile NARMAO nu fac obiectul și nu intră în sfera de aplicare a acestei definiții.

3.3 Utilizator - orice persoană fizică, cu vârsta de cel puțin 18 ani, cu capacitate completă de exercițiu, care accesează Paginile NARMAO fiind interesată de datele, informațiile, reclamele și / sau serviciile furnizate prin intermediul Paginilor NARMAO; precum și orice persoană fizică (inclusiv o persoană fizică autorizată) și / sau o persoană juridică care achiziționează servicii furnizate de NARMAO prin intermediul paginilor NARMAO.

3.4 Furnizor - NAO FUTURE TECHNOLOGIES SRL o companie organizată în baza legii române, având sediul în Str. Ghirlander, Nr. 5, Domnesti, Jud. Ilfov, România înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J23 / 1138/2018 cod unic de înregistrare RO33900904 cont RO57INGB0000999904708847 deschis la ING Bank.

3.5 Anunt - ofertă publică lansată de un Utilizator pentru a fi publicată de NAO FUTURE TECHNOLOGIES SRL prin intermediul paginilor NARMAO pentru a vinde un Produs.

3.5.1 Anunț plătit - anunț care poate fi publicat de utilizatori pe paginile NARMAO numai prin achiziționarea de credite de la furnizor.

3.5.2 Anunț gratuit - anunț care poate fi publicat de utilizatori pe paginile NARMAO fără a fi taxat de către furnizor.

3.6 Produs - bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse de acești Termeni și Condiții.

3.7 Termeni și Condiții - prevederile acestui document, creat de NAO FUTURE TECHNOLOGIES SRL care definesc condițiile și regulile pe care trebuie să le respecte Utilizatorul pentru a utiliza Paginile NARMAO, aplicabile în mod egal achiziționării de către Utilizatori a serviciilor furnizate de NARMAO prin intermediul paginilor NARMAO.

3.8 Operatori - persoane special instruite de Furnizor pentru verificarea / moderarea conținutului Anunțurilor publicate de Utilizatori pe Paginile NARMAO.

3.9 Credit - unitate de măsură pentru stabilirea prețului anunțurilor plătite. Valoarea unui credit este setată pe fiecare pagină NARMAO, precum și numărul de credite necesare pentru a posta un anunț într-o anumită categorie.

3.10 Pachet de credit - o cantitate de credite care poate fi achiziționată la un anumit preț stabilit pe fiecare pagină NARMAO.

3.11 Card bancar - instrumentul de plată, proprietatea Clientului utilizat de acesta pentru a achita pachete de credit.

4. Aspecte generale

4.1 Un anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe pagina NARMAO, care conține:

4.1.1 datele actuale de contact ale utilizatorului.

4.1.2 descrierea reală a produsului care face obiectul Anunțului.

4.1.3 prețul.

4.2 Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord pe deplin și necondiționat cu prevederile acestui document, fiind pe deplin conștient că, în caz de nerespectare, acesta poate fi tras la răspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunțului și / sau comunicate Furnizorului.

4.3 Procedura pentru postarea unui anunț pe paginile NARMAO este detaliată în secțiunea intitulată „How to”.

4.4 Valabilitatea unui anunț este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii la sfârșitul acestui termen. În cazul anunțurilor plătite, acestea pot fi extinse numai utilizând un număr de credite necesare pentru a posta un anunț în acea categorie.

4.5 Serviciile oferite de Furnizor respectă legislația privind protecția consumatorilor, comerțul electronic și protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

5. Drepturile și obligațiile furnizorului

5.1 Furnizorul se angajează să publice toate anunțurile trimise de utilizatori prin intermediul paginilor NARMAO care respectă prevederile / condițiile impuse de acest document.

5.2 Furnizorul se angajează să remedieze cât mai curând eventualele defecțiuni presupuse legate de funcționarea paginilor NARMAO sau orice neconcordanțe între datele furnizate în anunț de către Utilizator și datele publicate pe pagina NARMAO de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe semnalate de Utilizatori, care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel încât să îndeplinească condițiile impuse de acest document pentru a fi menținut pe pagina NARMAO.

5.3 Furnizorul nu oferă utilizatorilor nicio garanție că Paginile NARMAO vor fi disponibile neîntrerupt, la timp, în siguranță sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze care depășesc în vreun fel controlul său și nici pentru daunele directe și / sau indirecte pe care utilizatorul le poate suferi din cauza acestui fapt.

5.4 Furnizorul nu este responsabil pentru întârzierile cauzate de probleme tehnice ale colaboratorilor și / sau partenerilor săi.

5.5 Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului care face obiectul anunțului.

5.6 Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un anunț dacă se constată că încalcă Termenii și Condițiile în vreun fel, mai ales dacă are un conținut considerat ofensator sau defăimător, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terță parte sau este contrară bunei practici, care acționează în detrimentul Furnizorului sau încalcă în orice alt mod orice dispoziție legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment alte porțiuni din conținutul paginilor NARMAO.

5.7 Furnizorul are dreptul de a șterge orice anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin anunțurile publicate sau conturile create, au fost cauzate sau pot fi cauzate daune în ceea ce privește securitatea activităților altor utilizatori ai serviciului. . De asemenea, aceeași prevedere se aplică în cazul în care anunțul afectează negativ reputația Furnizorului sau sunt în orice alt mod dăunătoare Furnizorului.

5.8 Furnizorul declară că este proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală legate de Paginile NARMAO, în afară de Anunțurile publicate pe site-uri de către Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare / publicare în condițiile prevăzute de prezentul document.

5.9 Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul sau veridicitatea anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel sau măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în neexclusiv.

5.10 Conform legislației în vigoare, Furnizorul are obligația de a informa imediat autoritățile publice competente despre activitățile cu aspect ilegal desfășurate de către destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aspect ilegal furnizate de Utilizatorii Paginilor NARMAO.

6. Drepturi și obligații ale utilizatorului

6.1 Utilizatorul are dreptul de a beneficia pe deplin de serviciile site-ului, atâta timp cât nu există nicio încălcare a prevederilor acestui document.

6.2 Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor publicate și declară că acestea corespund statutului real și legal al produsului care face obiectul anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și / sau ale terților.

6.3 Utilizatorul declară pe propria răspundere că este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a drepturilor de autor cu privire la conținutul publicat, inclusiv fotografii, și este de acord că acesta poate fi publicat de furnizor pe oricare și pe toate platformele sale online ( inclusiv paginile de facebook NARMAO) și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și internet.

6.4 Prin completarea formularului și / sau trimiterea anunțului către furnizor pentru publicare pe paginile NARMAO prin alte mijloace, Utilizatorul declară că este de acord pe deplin și necondiționat cu Termenii și Condițiile acestui document.

6.5 În afară de informațiile referitoare la propriul său anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații din pagina NARMAO pentru republicarea totală sau parțială sub orice formă, fără acordul scris al Furnizorului în acest sens.

6.6 Utilizatorii își asumă responsabilitatea de a utiliza creditele pentru postarea anunțurilor pe site-urile NARMAO și acceptând acești termeni și condiții acceptă faptul că pachetele de credit cumpărate sau creditele neutilizate nu vor putea fi rambursate.

7. Verificarea / Moderarea Anunțurilor

7.1 Verificarea / moderarea Anunțurilor publicate pe Paginile NARMAO de către Operatorii Furnizorului urmărește eliminarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și / sau care nu sunt conforme cu prevederile acestui document (au un conținut considerat ofensator sau calomnios,, sunt contrare bunei practici etc.), încercând să ofere altor Utilizatori o bază de date care să conțină cât mai puține anunțuri eronate.

7.2 Nu este permisă publicarea mai multor anunțuri pentru același produs.

7.3 Nu este permisă ștergerea și republicarea anunțurilor cu același conținut la un interval mai mic de 30 de zile (termenul limită pentru actualizarea unui anunț) .

7.4 Un anunț este valabil pentru un singur produs. Anunțurile care se referă la mai multe produse nu sunt permise pentru publicare.

7.5 Anunțurile false, interpretabile sau care conțin date personale în descrierea lor, nu pot fi publicate.

7.6 Nu sunt admise pentru publicare Anunțuri care conțin prețuri considerate frivole de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la: prețuri de 1 EUR, prețuri mult mai mici decât piața / statisticile disponibile Furnizorului).

7.7 Anunțurile care conțin imagini luate din alte surse (imagini care prezintă sigla altor site-uri, documente sau imagini de prezentare furnizate de producători sau alte agenții media referitoare la subiectul anunțului) nu sunt permise pentru publicare, cu excepția produselor sigilate.

7.8 Anunțuri care nu sunt permis pentru publicare:

7.8.1 droguri, obiecte și materiale erotice sau obscene.

7.8.2 alcool și băuturi alcoolice.

7.8.3 țigări și produse din tutun.

7.8.4 servicii de ghicitori, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare.

7.8.5 bunuri obținute prin furt, jaf, fraudă sau alte infracțiuni.

7.8.6 mărfuri periculoase pentru sănătatea și viața umană.

7.8.7 bunuri inexistente.

7.8.8 animale pe cale de dispariție.

7.8.9 întâlniri, sex cu plată, chat video, masaj erotic sau alte servicii similare.

7.8.10 oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex cu plată sau activități de videochat.

7.8.11 oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau tip muncă de acasă prin internet.

7.8.12 produse sau replici contrafăcute.

7.8.13 cerere de bunuri sau servicii, cu excepția celor care se încadrează în categoria Locuri de muncă.

7.8.14 materiale explozive, articole pirotehnice (artificii, petarde).

7.8.15 muzică, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor și proprietatea intelectuală.

7.8.16 lucrări de diplomă sau ajutor în redactarea unei lucrări de diplomă.

7.8.17 loan, pledge, credit or usury services, usury or other similar activities.

7.8.18 produse farmaceutice și medicamente, cu excepția suplimentelor alimentare, vitaminelor, medicamentelor pe bază de plante.

7.8.19 organe umane.

7.9 Anunțurile care conțin link-uri către alte siteuri nu pot fi publicate.

7.10 Nu este permisa manipularea cuvintelor cheie din conținutul anunțului (introducerea în titlul sau descrierea anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu produsul / serviciul oferit).

7.11 Anunțurile nu pot fi publicate într-o altă limbă decât cea utilizată pentru pagina NARMAO accesată sau dacă conțin un limbaj inadecvat.

7.12 Anunțurile care conțin numere de telefon suprataxate nu sunt permise.

7.13 Mesajele electronice nesolicitate (denumite în general spam) nu sunt permise. Orice anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă o slujbă pentru trimiterea acestora va fi dezactivat.

7.14 În urma constatării nerespectării oricăreia dintre prevederile acestui document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Paginile NARMAO(inclusiv cele promovate), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

7.14.1 fie să modifice parțial anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru a evita ștergerea respectivului anunț de pe site și pentru a corecta erorile sau inadvertențele constatate.

7.14.2 fie să întrerupă continuitatea publicării anunțului prin refuzul acestuia. Respingerea anunțului înseamnă dezactivarea postării sale pe pagina NARMAO.

7.15 În cazul respingerii anunțului și ștergerea acestuia din pagina NARMAO, utilizatorul va fi informat în scris prin e-mail cu privire la motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și de a republica anunțul.

7.16 Dacă utilizatorul repetă publicarea anunțului fără a remedia problemele raportate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorului la pagina NARMAO pentru a posta noi anunțuri sau pentru a administra anunțurile existente.

7.17 În cazul modificării Termenilor și Condițiilor, modificările aduse nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor reclame care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anterioare.

8. Procedura de depunere și soluționare a reclamațiilor și notificărilor primite de la Utilizatori

8.1 Orice Utilizator poate depune o reclamație sau o notificare cu privire la sau legată de serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile trimise / publicate / nepublicate de NARMAO pe Paginile NARMAO, în cadrul maximum 7 zile de la data evenimentului și / sau apariția cazului notificat .

8.2 De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea de a trimite Furnizorului în orice moment reclamații și / sau notificări cu privire la activitățile aparent ilegale desfășurate de un Utilizator al paginilor NARMAO care se referă și / sau sunt legate de serviciile furnizate de NARMAO sau cu privire la informațiile cu aparență de ilegalitate furnizate de un Utilizator al paginilor NARMAO, despre care sunt conștienți.

8.3 Reclamațiile vor fi trimise prin intermediul formularului de contact de pe pagina NARMAO.

8.4 Reclamațiile și / sau notificările trimise către Furnizor vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare al Anunțului care face obiectul reclamației (dacă reclamația sau notificarea privește un anumit Anunțul), precum și orice alte date necesare pentru ca Furnizorul să identifice evenimentul notificat și / sau anunțul (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost depusă reclamația / notificarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

8.5 Reclamațiile / notificările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea lor de către Furnizor, dacă au fost însoțite de un set complet de date necesare pentru identificarea Utilizatorului, a Anunțului și / sau a problemei. În cazul în care petiționarul nu a trimis Furnizorului toate datele necesare pentru identificarea problemelor raportate și soluționarea reclamației / notificării respective, acesta va fi informat de către Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit în consecință.

8.6 Pentru a se adresa Autorității pentru Protecția Consumatorului, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro

9. Notă informativă privind protecția datelor cu caracter personal

9.1 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale altor legi și reglementări din România, NARMAO, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizează atunci când accesează Paginile NARMAO și / sau completează formularele disponibile pe Paginile NARMAO.

9.2 Orice persoană care accesează Paginile NARMAO și / sau care furnizează date și / sau informații personale prin intermediul formularelor disponibile pe Paginile NARMAO, își exprimă consimțământul expres și fără echivoc pentru ca NARMAO să prelucreze datele personale furnizate de Utilizatori cu această ocazie. Datele personale colectate de NARMAO prin intermediul Paginilor NARMAO vor fi utilizate în scopurile asociate achiziționării de către Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul site-urilor sale, respectiv furnizarea în condiții optime a serviciilor solicitate de Utilizatori Furnizorului, precum și, în general, administrarea relației Furnizorului cu Utilizatorii, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), pentru a efectua studii de piață și inclusiv desfășurarea altor activități de către Furnizor, permise de lege, care nu sunt supuse altor aprobări exprese din partea utilizatorilor. Prin urmare, toate datele furnizate de Utilizatori prin accesarea și / sau completarea formularelor disponibile pe Paginile NARMAO pot fi colectate și prelucrate de către Furnizor și pot fi utilizate de acesta. În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita Furnizorului să dezvăluie anumite informații care pot duce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

9.3 Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. În același timp, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc și să solicite ștergerea datelor.

9.4 Pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, Utilizatorul poate adresa o cerere în acest sens, prin intermediul formularului de contact de pe pagina NARMAO, specificând în același timp dreptul pe care dorește să-l exercite asupra datelor sale.

10. Modificări la acest document

10.1 Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără o notificare prealabilă către Utilizator.

10.2 Este responsabilitatea Utilizatorilor pentru a verifica periodic conținutul acestor Termeni și Condiții.

11. Litigii legale aplicabile

11.1 Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.